FAS VIETNAM | Chế biến Gạo, Sản xuất gạo, Gạo xuất khẩu